Vår service

Med mångårig bakgrund inom industri och industriteknik kan vi tillsammans med vårt innnovativa arbetssätt erbjuda er hög kvalité på vår service. Med hjälp av vår kompetens och förmåga att tänka kreativitet gör vi alltid vad vi kan för att tillgodose våra kunders behov!

 

Vi erbjuder industrin lösningar och åtgärder inom mekanik, hydraulik, el och pneumatik. Inom dessa områden utför vi arbeten som konstruktion, montage, tillverkning, installation, ombyggnad, reparations- och underhållsarbete samt flytt av maskiner.

 

Våra tjänster innefattar svarv, fräs och svets och vi utför gladeligen allt från totalåtaganden till att hyra ut en medarbetare. Hos oss kan ni även hyra liftar och erhålla periodiska kontroller av era pressar.

 

Hydralfilter. Vår lösning för ett samlat och droppfritt filterbyte.

Vi arbetar till stor del med pressar från Fjellman press AB och har därmed stor kunskap om dessa.

Plaststans. Tillverkning efter kundens önskemål.

Ljungby Industriteknik AB

Svetsaregatan 1

341 34 Ljungby

 

0372 - 621 76

070 - 269 27 23

lars@ljitek.se